หน้าแรก   
  l   ทำเนียบผู้บริหาร   
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/อำนาจหน้าที่
นโยบายบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
สมาชิกสภาจังหวัด
ส่วนราชการใน อบจ.อำนาจเจริญ
แผนยุทธ์ศาสตร์
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ส่งเสริมด้านการศึกษา
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
สิ่งแวดล้อมและมลพิษ
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
แนะนำผลิตภัณฑ์ชุมชน
ติดต่อสอบถาม
  l   สมาชิกจังหวัด   
  l   ส่วนราชการใน อบจ.อำนาจเจริญ   
+
ประวัติความเป็นมา
+
วิสัยทัศน์/อำนาจหน้าที่
+
นโยบายบริหาร
+
ทำเนียบผู้บริหาร
+
สมาชิกสภาจังหวัด
+
ส่วนราชการใน อบจ.อำนาจเจริญ
+
แผนยุทธ์ศาสตร์
+
ข้อบัญญัติงบประมาณ
+
ส่งเสริมด้านการศึกษา
+
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
+
สิ่งแวดล้อมและมลพิษ
+
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
+
แนะนำผลิตภัณฑ์ชุมชน
+
ติดต่อสอบถาม
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์  
 
เอกสารแนะนำ การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญประชุมคณะทำงานปฏิบัติการประหยัดน้ำ ครั้งที่ 1 / 2559 วันที่ (9 มิ.ย.59) เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมฝ้ายขิดคำพระ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ
🇹🇭ออกเสียงประชามติ🇹🇭 วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น.
  อ่านต่อทั้งหมด >>
 
  ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกวดราคาซื้อเครื่องเล่นกลางแจ้งเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในภาพรวมระดับจังหวัด พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่โครงการ : 59035060760)
ประกวดราคาซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นในร่มเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในภาพรวมระดับจังหวัด พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่โครงการ : 59035060144)
ประกวดราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาการทางด้านภาษาอังกฤษแก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาในจังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่โครงการ : 59065101142)
ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้าง ผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีตหนา ๔ เซนติเมตร เส้นทางสายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ (กม.ที่ ๖๗ + ๔๐๐) อำเภอเมือง ? บ้านเค็งใหญ่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่โครงการ : 59065031995)
ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) เส้นทาง อจ.ถ. ๑-๐๑๑๗ บ้านนาไร่ใหญ่ ? บ้านนาวัง (ช่วงที่ ๔) อำเภอเสนางคนิคม, อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่โครงการ : 59065031768)
สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยทราย เส้นทางสายบ้านคำโพน (ตำบลคำโพน)- บ้านหนองไฮน้อย ตำบลหนองข่า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ (เลขที่โครงการ : 59065020972)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกทางหลวงหมายเลข 202 (กม. ที่ 71+836) อำเภอเมือง-บ้านหนองมะเสี่ยง อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ (ช่วงบ้านดอนหมูไปบ้านหนองมะเสี่ยง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่โครงการ : 59035019550)
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อสื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนในสถานศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่โครงการ : 59035060227)
ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกทางหลวงหมายเลข ๒๑2 (กม.ที่ 82+310) ? บ้านนาแต้ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่โครงการ : 59035021135)
  อ่านต่อทั้งหมด >>
  ประกาศราคากลาง
 
ราคากลางเลขที่โครงการ : 59065101142
ราคากลางเลขที่โครงการ : 59065031995
ราคากลางเลขที่โครงการ : 59065031768
ราคากลางเลขที่โครงการ : 59065020972
ราคากลางเลขที่โครงการ : 59035060227
ราคากลางเลขที่โครงการ : 59045006063
ราคากลางเลขที่โครงการ: 59035077555
ราคากลางเลขที่โครงการ: 59035060144
ราคากลางเลขที่โครงการ: 59035061114
  อ่านต่อทั้งหมด >>
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
ถนนชยางกูร อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
เบอร์โทรศัพท์ : 045 511 1029-30 แฟกซ์ : +045-511022
Copyright © 2015 amnatpao all rights reserved.