หน้าแรก   
  l   ทำเนียบผู้บริหาร   
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/อำนาจหน้าที่
นโยบายบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
สมาชิกสภาจังหวัด
ส่วนราชการใน อบจ.อำนาจเจริญ
แผนยุทธ์ศาสตร์
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ส่งเสริมด้านการศึกษา
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
สิ่งแวดล้อมและมลพิษ
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
แนะนำผลิตภัณฑ์ชุมชน
ติดต่อสอบถาม
  l   สมาชิกจังหวัด   
  l   ส่วนราชการใน อบจ.อำนาจเจริญ   
  l   การยื่นชำระภาษีบำรุง อบจ.อจ.   
  l   แหล่งเรียนรู้   
+
ประวัติความเป็นมา
+
วิสัยทัศน์/อำนาจหน้าที่
+
นโยบายบริหาร
+
ทำเนียบผู้บริหาร
+
สมาชิกสภาจังหวัด
+
ส่วนราชการใน อบจ.อำนาจเจริญ
+
แผนยุทธ์ศาสตร์
+
ข้อบัญญัติงบประมาณ
+
ส่งเสริมด้านการศึกษา
+
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
+
สิ่งแวดล้อมและมลพิษ
+
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
+
แนะนำผลิตภัณฑ์ชุมชน
+
ติดต่อสอบถาม
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2559 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมใจแต่งกายด้วยชุดสีดำ ร่วมลงนามถวายอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรทินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขณะที่บรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าอาลัย
อบจ.อำนาจเจริญ ร่วมจัดกิจกรรมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  อ่านต่อทั้งหมด >>
 
  ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
 
สอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 4 ซม. โดยวิธี Pavement In-Place Recycling แยกทางหลวง 2134 (กม.ที่ 10+011)-แยกทางหลวง 202 (กม.ที่ 70+845) (ช่วงบ้านดอนชี) อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ (เลขที่โครงการ : 59115068789)
ประกวดราคาจ้างเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 4 เซนติเมตร แยกทางหลวงหมายเลข 212(กม.82+310) - บ้านป่าติ้ว อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่โครงการ : 59115047030)
สอบราคาซื้อเอ็นไซม์กำจัดกลิ่นเหม็น ย่อยสลายขยะ ป้องกันแมลงวัน เพื่อใช้สำหรับโครงการบริหารจัดการบ่อกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม (ดงสีบู) ตำบลไก่คำ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ (เลขที่โครงการ : 59115040706)
ประกวดราคาซื้อซื่้อสื่อเพื่มศักยภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนในสถานศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่โครงการ : 59085038258
สอบราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน (เลขที่โครงการ : 59085037972
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องเล่นกลางแจ้ง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในภาพรวมระดับจังหวัด พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่โครงการ : 59085029073
ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้าง ผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีตหนา ๔ เซนติเมตร เส้นทางสายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ (กม.ที่ ๖๗ + ๔๐๐) อำเภอเมือง - บ้านเค็งใหญ่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่โครงการ : 59065031995)
ประกวดราคาซื้อโครงการการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นในร่มเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในภาพรวมระดับจังหวัด พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่โครงการ : 59085023016)
ประกวดราคาซื้อเครื่องเล่นกลางแจ้งเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในภาพรวมระดับจังหวัด พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่โครงการ : 59035060760)
  อ่านต่อทั้งหมด >>
  ประกาศราคากลาง
 
ปรับปรุง พื้นทางดินซีเมนต์ โดยวิธี Pavement In-Place Recycling เส้นทางสาย บ้านภูด่านกอย-บ้านหินเกิ้ง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
ราคากลางเลขที่โครงการ : 59115068789
ซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังสาย อจ.ถ. 10007 บ้านเชือก-ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
ซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังสาย อจ.ถ. 10039 บ้านโนนโพธิ์-บ้านหนองปลิง ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
จ้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังสาย อจ.ถ. ๑๐๑๖๓ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ (กม.ที่ ๖๐+๖๑๗) - บ้านโพนเมืองน้อย ต.ดงมะยาง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ
จ้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังสาย อจ.ถ. ๑๐๑๕๒ บ้านจอก - บ้านน้ำท่วม ต.ดงบัง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ
จ้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังสาย อจ.ถ. ๑๐๐๘๕ บ้านนิคม - บ้านภูด่านกอย ต.คำโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
จ้างเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา ๔ เซนติเมตร แยกทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ (กม.๘๒+๓๑๐) - บ้านป่าติ้ว อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
จ้างซ่อมสร้างพื้นทางหินคลุก แยกทางหลวงหมายเลข 202(กม.ที่ 45+382) - บ้านป่าก่อ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
  อ่านต่อทั้งหมด >>
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
ถนนชยางกูร อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
เบอร์โทรศัพท์ : 045 511 1029-30 แฟกซ์ : +045-511022
Copyright © 2015 amnatpao all rights reserved.