หน้าแรก   
  l   ทำเนียบผู้บริหาร   
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/อำนาจหน้าที่
นโยบายบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
สมาชิกสภาจังหวัด
ส่วนราชการใน อบจ.อำนาจเจริญ
แผนยุทธ์ศาสตร์
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ส่งเสริมด้านการศึกษา
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
สิ่งแวดล้อมและมลพิษ
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
แนะนำผลิตภัณฑ์ชุมชน
ติดต่อสอบถาม
  l   สมาชิกจังหวัด   
  l   ส่วนราชการใน อบจ.อำนาจเจริญ   
  l   การยื่นชำระภาษีบำรุง อบจ.อจ.   
  l   แหล่งเรียนรู้   
+
ประวัติความเป็นมา
+
วิสัยทัศน์/อำนาจหน้าที่
+
นโยบายบริหาร
+
ทำเนียบผู้บริหาร
+
สมาชิกสภาจังหวัด
+
ส่วนราชการใน อบจ.อำนาจเจริญ
+
แผนยุทธ์ศาสตร์
+
ข้อบัญญัติงบประมาณ
+
ส่งเสริมด้านการศึกษา
+
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
+
สิ่งแวดล้อมและมลพิษ
+
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
+
แนะนำผลิตภัณฑ์ชุมชน
+
ติดต่อสอบถาม
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2559 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมใจแต่งกายด้วยชุดสีดำ ร่วมลงนามถวายอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรทินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขณะที่บรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าอาลัย
อบจ.อำนาจเจริญ ร่วมจัดกิจกรรมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  อ่านต่อทั้งหมด >>
 
  ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
 
สอบราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.ลำห้วยยาง ขนาดกว้าง 17.00เมตร สันฝาสูง2.00เมตร(พร้อมสะพานเดิมข้ามฝาย)บ้านหนองแสง ม.8 ต.ห้วยไร่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (เลขที่โครงการ : 60025054149)
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ จำนวน 4 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่โครงการ : 59125069541)
ประกวดราคาจ้างเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 4 เซนติเมตร แยกทางหลวงหมายเลข 212(กม.82+310) - บ้านป่าติ้ว อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่โครงการ : 59115047030)
สอบราคาซื้อจัดซื้อชุดของขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560 (เลขที่โครงการ : 59125051220)
สอบราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน (เลขที่โครงการ : 59125045824)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาเพื่อสุขภาพ (โดยก่อสร้างสนามฟุตซอล พร้อมอุปกรณ์ ออกกำลังกายกลางแจ้ง) สถานที่ก่อสร้างโรงเรียนนายมวิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่โครงการ : 59125064657)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาเพื่อสุขภาพ (โดยก่อสร้างสนามฟุตซอล พร้อมอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง) สถานที่ก่อสร้างโรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง ตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่โครงการ : 59125070316)
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาเพื่อสุขภาพ (โดยก่อสร้างสนามฟุตซอล พร้อมอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง) สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนนาเวียงจุลดิษฐ์วิทยา ตำบลนาเวียง อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่โครงการ : 59125065514)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาเพื่อสุขภาพ (โดยก่อสร้างสนามฟุตซอล พร้อมอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง) สถานที่ก่อสร้างโรงเรียนปทุมราชวงศา ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่โครงการ : 59125065476)
  อ่านต่อทั้งหมด >>
  ประกาศราคากลาง
 
จัดจ้างทำป้ายจราจรพร้อมติดตั้ง สายแยกทางหลวงหมายเลข 2134(กม.ที่10+011) -แยกทาหลวงหมายเลข 202(กม.ที่70+845) อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง(ดีเซล) จำนวน 18,000 ลิตร (มีนาคม 2560)
ซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางสาย อจ.ถ. 1 - 0063 เส้นทางสายแยก ทล.212 (กม. 73+000) อำเภอเมือง -บ้านโพนเมือง อำเภอพนา (ช่วงบ้านโพนเมือง) จังหวัดอำนาจเจริญ
ซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางสาย อจ.ถ. 1 - 0008 เส้นทางสายบ้านปลาค้าว อำเภอเมือง -บ้านแสนสุข อำเภอปทุมราชวงศา (ช่วงบ้านปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง) จังหวัดอำนาจเจริญ
ซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางสาย แยกทางหลวงหมายเลข 2034 (กม.ที่ 6+810)-บ้านโคกจักจั่น อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ
จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศและจ้างเหมาจัดทำอาหารและน้ำดื่ม
โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเส้นทางสาย อจ.ถ.1-0153 เส้นทางแยก ทล.2134 (กม.10+011) อ.ลืออำนาจ-แยก ทล.202 (กม.70+845) อ.เมือง (ช่วงหน้าโรงเรียนดงบังโนนจานเสาเล้า) จังหวัดอำนาจเจริญ
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 2210-วัดโพนเมืองน้อย ตำบลโพนเมืองน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ โดยการเสริมผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต หนา 4 เซนติเมตร ผิวจราจรกว้าง 4-6 เมตร ระยะทางรวม 0.197 กิโลเมตร หรือพื้นที่ดำเนินการรวมทางแยก, ทางเชื่อมและงานขยายไหล่ทางไม่น้อยกว่า 1,360 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ)
ราคากลางเลขที่โครงการ : 60025054149
  อ่านต่อทั้งหมด >>
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
ถนนชยางกูร อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
เบอร์โทรศัพท์ : 045 511 1029-30 แฟกซ์ : +045-511022
Copyright © 2015 amnatpao all rights reserved.