Image

สมาชิกสภาจังหวัด

ย้อนกลับ

ทำเนียบสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ


นายศุภกิจ ฑีฆะ
ประธานสภาองค์บริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ


 

 นายกมล บุดดาวงศ์ 
รองประธานสภาองค์บริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ 1

 

นาย พรชัย อุณาภาค  
รองประธานสภาองค์บริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ 2นายสุรเชษฐู์ พลหาญ
เลขานุการสภาองค์บริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ 
 
 
 
 นายวิชัย แสวงสุข
ส.อบจ. เขต 1
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
 นายศักดิ์ จันทวา
ส.อบจ. เขต 2
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
 นายสมพงษ์ กองแก้ว
ส.อบจ. เขต 3
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
นายกมล บุดดาวงศ์
ส.อบจ. เขต 4
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ


นางสาวนงลักษณ์ บัวบุตร
ส.อบจ. เขต 5
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
นายทศพันธ์ จารุจิตร
ส.อบจ. เขต 6
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
ดาบตำรวจสว่าง มารักษ์
ส.อบจ. เขต 7
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
นายประเสริฐ จิตรมาศ
ส.อบจ. เขต 8
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ


ว่าที่ ร.ต.นุกูล ดำนิล 
ส.อบจ. เขต
อำเภอชานุมาน
นายศุภกิจ ฑีฆะ
ส.อบจ. เขต
อำเภอชานุมาน
นายพิกุล บุญมาก
ส.อบจ. เขต 
อำเภอชานุมาน
นายสุทัย ส่งศรี
ส.อบจ. เขต 1
อำเภอปทุมราชวงศา


นายจันทลี หลานท้าว
ส.อบจ. เขต 2
อำเภอปทุมราชวงศา
นายบุญศรี ดวงดี
ส.อบจ. เขต 3
อำเภอปทุมราชวงศา
นายสุวรรณ จันทะวงศ์
ส.อบจ. เขต 1
อำเภอเสนางคนิคม
นายพรชัย อุฌาภาค
ส.อบจ. เขต 2
อำเภอเสนางคนิคม


นายอ่อนสี บัวภาเรือง
ส.อบจ. เขต 3
อำเภอเสนางคนิคม
นายสุรเชษฐ์ พลหาญ
ส.อบจ. เขต 1
อำเภอหัวตะพาน
นายธีรวุฒิ รัตนวงศ์
ส.อบจ. เขต 2
อำเภอหัวตะพาน
นายประเสริฐ กานานนท์
ส.อบจ. เขต 3
อำเภอหัวตะพาน


-
ส.อบจ. เขต 1
อำเภอพนา
นายกำแพง ภาแก้ว
ส.อบจ. เขต 2
อำเภอพนา
นางสาวอมรรัตน์ สุเลิศ
ส.อบจ. เขต 1
อำเภอลืออำนาจ
นายณัฐวุฒิ ธรรมชุน
ส.อบจ. เขต 2
อำเภอลืออำนาจ

รับเรื่องร้องทุกข์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร รับยื่นชำระภาษีข่าวประกวดราคา
แหล่งท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ชุมชน แผนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานประจำปีรายงานแผน/โครงการ รายงานการประชุมสภารายงานประชุมประจำดือน ข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายคำสั่งหนังสือสั่งการ

Adสถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์ : 1
วันนี้ : 13
เมื่อวานนี้ : 23
เฉลี่ยรายสัปดาห์ : 264
เฉลี่ยรายเดือน : 776
เฉลี่ยรายปี : 1261
ทั้งหมด : 1261