Image

บุคลากรส่วนราชการในสังกัด

ย้อนกลับ

1.สำนักปลัด อบจ.อำนาจเจริญ
2.กองคลัง
3.กองช่าง
4.กองกิจการสภา
5.กองแผนงานงบประมาณ
6.กองพัสดุและทรัพย์สิน
7.กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
8.หน่วยตรวจสอบภายใน

รับเรื่องร้องทุกข์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร รับยื่นชำระภาษีข่าวประกวดราคา
แหล่งท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ชุมชน แผนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานประจำปีรายงานแผน/โครงการ รายงานการประชุมสภารายงานประชุมประจำดือน ข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายคำสั่งหนังสือสั่งการ

Adสถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์ : 3
วันนี้ : 58
เมื่อวานนี้ : 42
เฉลี่ยรายสัปดาห์ : 58
เฉลี่ยรายเดือน : 878
เฉลี่ยรายปี : 878
ทั้งหมด : 8834