Image

ฝ่ายตรวจสอบและจัดเก็บรายได้

ย้อนกลับ

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
เรื่อง ประกาศกำหนดแบบรายงานว่าด้วยการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญจากผู้พักในโรงแรม

ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม อบจ.รร ทั้งหมด

รับเรื่องร้องทุกข์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร รับยื่นชำระภาษีข่าวประกวดราคา
แหล่งท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ชุมชน แผนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานประจำปีรายงานแผน/โครงการ รายงานการประชุมสภารายงานประชุมประจำดือน ข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายคำสั่งหนังสือสั่งการ

Adสถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์ : 2
วันนี้ : 3
เมื่อวานนี้ : 40
เฉลี่ยรายสัปดาห์ : 43
เฉลี่ยรายเดือน : 667
เฉลี่ยรายปี : 4621
ทั้งหมด : 4621