Image

บริการสำหรับประชาชน

ย้อนกลับ

รายงานการประชุม
โครงการประชุมประชาคม (เชิงปฏิบัติการ) ในการจัดทาแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอานาจเจริญ
วันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561
ณ ห้องประชุมชั้น 2 (180 ที่นั่ง) อาคารดลเมธา มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตอานาจเจริญดาน์โหลดรายละเอียด


รับเรื่องร้องทุกข์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร รับยื่นชำระภาษีข่าวประกวดราคา
แหล่งท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ชุมชน แผนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานประจำปีรายงานแผน/โครงการ รายงานการประชุมสภารายงานประชุมประจำดือน ข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่าย

Adสถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์ : 1
วันนี้ : 7
เมื่อวานนี้ : 69
เฉลี่ยรายสัปดาห์ : 528
เฉลี่ยรายเดือน : 1298
เฉลี่ยรายปี : 1298
ทั้งหมด : 1323