Image

ผู้บริหารข้าราชการประจำ

ย้อนกลับ


นายสมหมาย กอดแก้ว
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
 

 

   


นางบรรจง แสนทวีสุข
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
[ คนที่ 1 ]

นายโกศล การุญญเวทย์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
[ คนที่ 2 ]

รับเรื่องร้องทุกข์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร รับยื่นชำระภาษีข่าวประกวดราคา
แหล่งท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ชุมชน แผนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานประจำปีรายงานแผน/โครงการ รายงานการประชุมสภารายงานประชุมประจำดือน ข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายคำสั่งหนังสือสั่งการ

Adสถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์ : 1
วันนี้ : 124
เมื่อวานนี้ : 0
เฉลี่ยรายสัปดาห์ : 124
เฉลี่ยรายเดือน : 590
เฉลี่ยรายปี : 4117
ทั้งหมด : 4117