Image

กองช่าง

ย้อนกลับ

 กองช่างนายชนัต สมสอางค์
ผู้อำนวยการกองช่าง

ฝ่ายสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมนายสังวร บุญสอด
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
รกน.หัวหน้าฝ่ายสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม

   นายไพบูลย์ อโมหา
นายช่างโยธาอาวุโส

ฝ่ายสำรวจและออกแบบนายปัญญา จัทร์งาม
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

 นายวัชรา ทองพรม
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุงนายสุภาพ บุญทำนุก
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

   นางเพชรเรียง ดำเอี่ยมดี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ฝ่ายผังเมืองนาทรงศักดิ์ บุญสม
หัวหน้าฝ่ายผังเมือง

   นายบรรชารักษ์ โพนแป๊ะ
นายช่างไฟฟ้าอาวุโส

ฝ่ายเครื่องจัรกกลนายสาชล ชะนา
หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล
   


นายแสงเพชร คูณเมือง
นายช่างเครื่องกลอาวุโส

นายนคร ศรีประเสริฐศิลป์
นายช่างเครื่องกลอาวุโส

repliche orologi


                                                                                                     นายวรวิทย์ คุณรัตน์
นายช่างเครื่องกลอาวุโส

นายวิทยา ศิริอำนาจ
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

รับเรื่องร้องทุกข์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร รับยื่นชำระภาษีข่าวประกวดราคา
แหล่งท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ชุมชน แผนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานประจำปีรายงานแผน/โครงการ รายงานการประชุมสภารายงานประชุมประจำดือน ข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่าย

Adสถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์ : 1
วันนี้ : 35
เมื่อวานนี้ : 55
เฉลี่ยรายสัปดาห์ : 309
เฉลี่ยรายเดือน : 2092
เฉลี่ยรายปี : 2287
ทั้งหมด : 2287