Image

กองช่าง

ย้อนกลับ

                                                               กองช่าง อบจ.อำนาจเจริญนายชนัต สมสอางค์
ผู้อำนวยการกองช่าง อบจ.อำนาจเจริญ

ฝ่ายสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมนายสังวร บุญสอด
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
รกน.ฝ่ายสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม


นายไพบูลย์ อโมหา
นายช่างโยธาอาวุโส

ฝ่ายผังเมืองนายทรงศักดิ์ บุญสม
ฝ่ายผังเมือง

รับเรื่องร้องทุกข์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร รับยื่นชำระภาษีข่าวประกวดราคา
แหล่งท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ชุมชน แผนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานประจำปีรายงานแผน/โครงการ รายงานการประชุมสภารายงานประชุมประจำดือน ข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายคำสั่งหนังสือสั่งการ

Adสถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์ : 1
วันนี้ : 1
เมื่อวานนี้ : 53
เฉลี่ยรายสัปดาห์ : 54
เฉลี่ยรายเดือน : 54
เฉลี่ยรายปี : 54
ทั้งหมด : 54