Image

กองกิจการสภา

ย้อนกลับ

                                                           กองกิจการสภา อบจ.อำนาจเจริญนายฤทธิศักดิ์ ศรีสวัสดิ์
ผู้อำนวยการกองกิจการสภาฯ

<

 

หัวหน้าฝ่าย

   
  


นายวีรพงษ์ พูนในเมือง
ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ

นางสาวจิดาภา กันหะคุณ
ฝ่ายกิจการสภาฯ

นายวรวิทย์ บุญประสพ
ฝ่ายการประชุม
              


นางศิริพร น้อยพินิจ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวปรีดาภรณ์ ควรรู้ดี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายสัญญา อัมพันธ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางสาวศิริพร สุภนิมิตร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

รับเรื่องร้องทุกข์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร รับยื่นชำระภาษีข่าวประกวดราคา
แหล่งท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ชุมชน แผนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานประจำปีรายงานแผน/โครงการ รายงานการประชุมสภารายงานประชุมประจำดือน ข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายคำสั่งหนังสือสั่งการ

Adสถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์ : 1
วันนี้ : 1
เมื่อวานนี้ : 53
เฉลี่ยรายสัปดาห์ : 54
เฉลี่ยรายเดือน : 54
เฉลี่ยรายปี : 54
ทั้งหมด : 54