Image

กองกิจการสภา

ย้อนกลับ

                                                        กองกิจสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายดำริ ลอยหา
ผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

 


ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนนายวีรพงษ์ พูนในเมือง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

                                                                         

                                                                          นางสาวสิริพร น้อยพินิจ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ฝ่ายกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนางสาวจิดาภา กันหะคุณ
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 

 

   


นางสาวปรีดาภรณ์ ควรรู้ดี
นัจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวศิริพร สุภนิมิตร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ฝ่ายการประชุมนายวรวิทย์ บุญประสพ
หัวหน้าฝ่ายการประชุม

                                                                         

                                                                          นายสัญญา อัทพันธ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รับเรื่องร้องทุกข์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร รับยื่นชำระภาษีข่าวประกวดราคา
แหล่งท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ชุมชน แผนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานประจำปีรายงานแผน/โครงการ รายงานการประชุมสภารายงานประชุมประจำดือน ข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่าย

Adสถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์ : 1
วันนี้ : 35
เมื่อวานนี้ : 55
เฉลี่ยรายสัปดาห์ : 309
เฉลี่ยรายเดือน : 2092
เฉลี่ยรายปี : 2287
ทั้งหมด : 2287