Image

หน่วยตรวจสอบภายใน

ย้อนกลับ

                                                                  หน่วยตรวจสอบภายในนายจิรภาส สะอาด
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
 

 

   


น.ส.ตรูตา อัครจันทร์
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

นายภาณุ วิไลเกษม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รับเรื่องร้องทุกข์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร รับยื่นชำระภาษีข่าวประกวดราคา
แหล่งท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ชุมชน แผนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานประจำปีรายงานแผน/โครงการ รายงานการประชุมสภารายงานประชุมประจำดือน ข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายคำสั่งหนังสือสั่งการ

Adสถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์ : 1
วันนี้ : 56
เมื่อวานนี้ : 74
เฉลี่ยรายสัปดาห์ : 252
เฉลี่ยรายเดือน : 774
เฉลี่ยรายปี : 774
ทั้งหมด : 774