Image

หน่วยตรวจสอบภายใน

ย้อนกลับ

                                                                  หน่วยตรวจสอบภายในนายจิรภาส สะอาด
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
 

 

   


น.ส.ตรูตา อัครจันทร์
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

-----------------ว่าง---------------

รับเรื่องร้องทุกข์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร รับยื่นชำระภาษีข่าวประกวดราคา
แหล่งท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ชุมชน แผนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานประจำปีรายงานแผน/โครงการ รายงานการประชุมสภารายงานประชุมประจำดือน ข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่าย

Adสถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์ : 2
วันนี้ : 18
เมื่อวานนี้ : 31
เฉลี่ยรายสัปดาห์ : 364
เฉลี่ยรายเดือน : 364
เฉลี่ยรายปี : 388
ทั้งหมด : 388