Image

หน่วยตรวจสอบภายใน

ย้อนกลับ

                                                                 หน่วยตรวจสอบภายในนายจิรภาส สะอาด
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
 

หัวหน้าฝ่าย

   


นายภาณุ วิไลเกษม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวตรูตา วัครจันทร์
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

รับเรื่องร้องทุกข์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร รับยื่นชำระภาษีข่าวประกวดราคา
แหล่งท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ชุมชน แผนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานประจำปีรายงานแผน/โครงการ รายงานการประชุมสภารายงานประชุมประจำดือน ข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายคำสั่งหนังสือสั่งการ

Adสถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์ : 1
วันนี้ : 1
เมื่อวานนี้ : 53
เฉลี่ยรายสัปดาห์ : 54
เฉลี่ยรายเดือน : 54
เฉลี่ยรายปี : 54
ทั้งหมด : 54