Image

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

ย้อนกลับ


ผลิตภัณฑ์

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

สินค้าสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 2549

ความสัมพันธ์กับชุมชน


กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มสตรีก้าวหน้าบ้านหนองเรือ

ที่อยู่ 13 2 - - ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000

 084 475 5299


ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

คุณฉวี บัวมาศ

ที่อยู่ 13 2 - - ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000

 084 475 5299


แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

กลุ่มสตรีก้าวหน้าบ้านหนองเรือ
13 หมู่ 2 บ้านหนองเรือ ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 
ติดต่อ : คุณฉวี บัวมาศ
โทร : 084 475 5299

รับเรื่องร้องทุกข์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร รับยื่นชำระภาษีข่าวประกวดราคา
แหล่งท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ชุมชน แผนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานประจำปีรายงานแผน/โครงการ รายงานการประชุมสภารายงานประชุมประจำดือน ข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่าย

Adสถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์ : 2
วันนี้ : 38
เมื่อวานนี้ : 137
เฉลี่ยรายสัปดาห์ : 453
เฉลี่ยรายเดือน : 885
เฉลี่ยรายปี : 885
ทั้งหมด : 885