Image

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

ย้อนกลับ


ขนมทองพับ
ทองพับ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาและคิดค้นกรรมวิธีการผลิตและคุณภาพ จากกลุ่มราษฎรในจังหวัด โดยทดลองปรับปรุงสูตรทำขนมจากเดิม ให้สอดคล้องกับรสนิยมของผู้บริโภคของคนในท้องถิ่น ปัจจุบันขนมทองพับเป็นที่นิยมของคนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดใกล้เคียง

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ
สินค้าสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 2552
มาตรฐานผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (มผช.) : 111/2546

รับเรื่องร้องทุกข์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร รับยื่นชำระภาษีข่าวประกวดราคา
แหล่งท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ชุมชน แผนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานประจำปีรายงานแผน/โครงการ รายงานการประชุมสภารายงานประชุมประจำดือน ข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายคำสั่งหนังสือสั่งการ

Adสถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์ : 2
วันนี้ : 58
เมื่อวานนี้ : 74
เฉลี่ยรายสัปดาห์ : 254
เฉลี่ยรายเดือน : 776
เฉลี่ยรายปี : 776
ทั้งหมด : 776