Image

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

ย้อนกลับ


ขนมทองพับ
ทองพับ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาและคิดค้นกรรมวิธีการผลิตและคุณภาพ จากกลุ่มราษฎรในจังหวัด โดยทดลองปรับปรุงสูตรทำขนมจากเดิม ให้สอดคล้องกับรสนิยมของผู้บริโภคของคนในท้องถิ่น ปัจจุบันขนมทองพับเป็นที่นิยมของคนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดใกล้เคียง

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ
สินค้าสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 2552
มาตรฐานผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (มผช.) : 111/2546

รับเรื่องร้องทุกข์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร รับยื่นชำระภาษีข่าวประกวดราคา
แหล่งท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ชุมชน แผนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานประจำปีรายงานแผน/โครงการ รายงานการประชุมสภารายงานประชุมประจำดือน ข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่าย

Adสถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์ : 1
วันนี้ : 4
เมื่อวานนี้ : 59
เฉลี่ยรายสัปดาห์ : 102
เฉลี่ยรายเดือน : 153
เฉลี่ยรายปี : 153
ทั้งหมด : 153