Image

ประชาสัมพันธ์

ย้อนกลับ

อบจ.อำนาจเจริญ ขอเชิญเที่ยวงานประเพณี “บุญกุ้มข้าวใหญ่” และของดีด้านวัฒนธรรม อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2561

ในระหว่างวันที่ 8-10 มกราคม 2561 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ

งานประชาสัมพันธ์ อบจ.อำนาจเจริญ
ข่าว : ภัทรวิทย์ บุญหนุน 


รับเรื่องร้องทุกข์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร รับยื่นชำระภาษีข่าวประกวดราคา
แหล่งท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ชุมชน แผนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานประจำปีรายงานแผน/โครงการ รายงานการประชุมสภารายงานประชุมประจำดือน ข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายคำสั่งหนังสือสั่งการ