Image

ประชาสัมพันธ์

ย้อนกลับ

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวอำนาจเจริญ เข้าร่วม โครงการ สนช. พบประชาชนจังหวัดอำนาจเจริญ วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561 เวลา 09.30-12.00 นาฬิกา ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริ

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวอำนาจเจริญ เข้าร่วมโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน เพื่อร่วมกันเสนอปัญหาภายในจังหวัดของท่าน หรือปัญหาในการดำรงชีวิตประจำวันของท่าน ผ่านช่องทางของคณะกรรมาธิการ ขอ โดยจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561 ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

#ข้อมูลการถ่ายทอดเสียง โครงการ สนช. พบประชาชนจังหวัดอำนาจเจริญ

วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561 เวลา 09.30-12.00 นาฬิกา ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ดังนี้

1. สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.50 MHz. และ 14 เครือข่าย และ AM 1071 kHz. 
2. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) จังหวัดอำนาจเจริญ FM 103.25 MHz.

 รับเรื่องร้องทุกข์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร รับยื่นชำระภาษีข่าวประกวดราคา
แหล่งท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ชุมชน แผนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานประจำปีรายงานแผน/โครงการ รายงานการประชุมสภารายงานประชุมประจำดือน ข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่าย

Adสถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์ : 2
วันนี้ : 39
เมื่อวานนี้ : 99
เฉลี่ยรายสัปดาห์ : 207
เฉลี่ยรายเดือน : 1272
เฉลี่ยรายปี : 2356
ทั้งหมด : 2356