Image

ประชาสัมพันธ์

ย้อนกลับ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสมาคมผู้ใช้ดิจิดอตไทย (DUGA) ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน April Series 2020 งานสัมมนาวิชาการและแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 22-23 เมษายน 2563 ณ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องวายุภักษ์ 2 - 4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม >>
https://www.aprilseries.com/smart-city-summit-2020/

https://www.aprilseries.com/aiiot-summit-2020/รับเรื่องร้องทุกข์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร รับยื่นชำระภาษีข่าวประกวดราคา
แหล่งท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ชุมชน แผนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานประจำปีรายงานแผน/โครงการ รายงานการประชุมสภารายงานประชุมประจำดือน ข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่าย

Adสถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์ : 1
วันนี้ : 31
เมื่อวานนี้ : 55
เฉลี่ยรายสัปดาห์ : 305
เฉลี่ยรายเดือน : 2088
เฉลี่ยรายปี : 2283
ทั้งหมด : 2283