Image

ประชาสัมพันธ์

ย้อนกลับ

อบจ.อจ ได้ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักโรงแรมและการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รับเรื่องร้องทุกข์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร รับยื่นชำระภาษีข่าวประกวดราคา
แหล่งท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ชุมชน แผนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานประจำปีรายงานแผน/โครงการ รายงานการประชุมสภารายงานประชุมประจำดือน ข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่าย

Adสถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์ : 2
วันนี้ : 34
เมื่อวานนี้ : 55
เฉลี่ยรายสัปดาห์ : 308
เฉลี่ยรายเดือน : 2091
เฉลี่ยรายปี : 2286
ทั้งหมด : 2286