Image

ประชาสัมพันธ์

ย้อนกลับ

อบจ.อจ ได้ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักโรงแรมและการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รับเรื่องร้องทุกข์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร รับยื่นชำระภาษีข่าวประกวดราคา
แหล่งท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ชุมชน แผนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานประจำปีรายงานแผน/โครงการ รายงานการประชุมสภารายงานประชุมประจำดือน ข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่าย

Adสถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์ : 1
วันนี้ : 81
เมื่อวานนี้ : 119
เฉลี่ยรายสัปดาห์ : 81
เฉลี่ยรายเดือน : 1615
เฉลี่ยรายปี : 1615
ทั้งหมด : 1615