Image

ประชาสัมพันธ์

ย้อนกลับ


อบจ.อำนาจเจริญ ขอเชิญเที่ยวงาน เทศกาลเที่ยวชานุมาน แห่ยักษ์คุ ประจำปี 2561 (6th YAKKHU CHANUMAN FESTIVAL 2018) ในระหว่างวันที่ 7-9 เม.ย.61 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอชานุมาน จ.อำนาจเจริญ


รับเรื่องร้องทุกข์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร รับยื่นชำระภาษีข่าวประกวดราคา
แหล่งท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ชุมชน แผนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานประจำปีรายงานแผน/โครงการ รายงานการประชุมสภารายงานประชุมประจำดือน ข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายคำสั่งหนังสือสั่งการ