Image

ประชาสัมพันธ์

ย้อนกลับเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ทรงเจริญพระชนมายุ 61 พรรษา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ


รับเรื่องร้องทุกข์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร รับยื่นชำระภาษีข่าวประกวดราคา
แหล่งท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ชุมชน แผนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานประจำปีรายงานแผน/โครงการ รายงานการประชุมสภารายงานประชุมประจำดือน ข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายคำสั่งหนังสือสั่งการ

Adสถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์ : 1
วันนี้ : 120
เมื่อวานนี้ : 0
เฉลี่ยรายสัปดาห์ : 120
เฉลี่ยรายเดือน : 586
เฉลี่ยรายปี : 4113
ทั้งหมด : 4113