Image

ประชาสัมพันธ์

ย้อนกลับ


ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่สอง ประจำปี พ.ศ.2561 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น .ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ


รับเรื่องร้องทุกข์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร รับยื่นชำระภาษีข่าวประกวดราคา
แหล่งท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ชุมชน แผนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานประจำปีรายงานแผน/โครงการ รายงานการประชุมสภารายงานประชุมประจำดือน ข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่าย

Adสถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์ : 2
วันนี้ : 3
เมื่อวานนี้ : 99
เฉลี่ยรายสัปดาห์ : 295
เฉลี่ยรายเดือน : 295
เฉลี่ยรายปี : 295
ทั้งหมด : 295