Image

ส่งเสริม

ย้อนกลับ

พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรสมาธิยกใจสู่สวรรค์

วันนี้ 20 ต.ค.58 พ.ต.ท.ชัยพจน์ ศรีม่วง ที่ปรึกษานายก อบจ.อำนาจเจริญ ร่วมเปิดการอบรมหลักสูตรสมาธิยกใจสู่สวรรค์ "สัคคสาสมาธิ"ตามแนวทางสถาบันจิตตานุภาพของพระธรรมมงคลญาณ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินทโร สำหรับ ผู้ต้อง ขัง ชายหญิงเรือนจำ จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน300คน หลักสูตรหนึ่งเดือน ณ เรือนจำ จังหวัดอำนาจเจริญ

พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรสมาธิยกใจสู่สวรรค์

วันนี้ 20 ต.ค.58 พ.ต.ท.ชัยพจน์ ศรีม่วง ที่ปรึกษานายก อบจ.อำนาจเจริญ ร่วมเปิดการอบรมหลักสูตรสมาธิยกใจสู่สวรรค์ "สัคคสาสมาธิ"ตามแนวทางสถาบันจิตตานุภาพของพระธรรมมงคลญาณ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินทโร สำหรับ ผู้ต้อง ขัง ชายหญิงเรือนจำ จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน300คน หลักสูตรหนึ่งเดือน ณ เรือนจำ จังหวัดอำนาจเจริญ

รับเรื่องร้องทุกข์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร รับยื่นชำระภาษีข่าวประกวดราคา
แหล่งท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ชุมชน แผนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานประจำปีรายงานแผน/โครงการ รายงานการประชุมสภารายงานประชุมประจำดือน ข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายคำสั่งหนังสือสั่งการ

Adสถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์ : 1
วันนี้ : 3
เมื่อวานนี้ : 53
เฉลี่ยรายสัปดาห์ : 56
เฉลี่ยรายเดือน : 56
เฉลี่ยรายปี : 56
ทั้งหมด : 56