Image

ส่งเสริม

ย้อนกลับ

 19-21 พ.ย. 59 งานส่งเสริมด้านการศึกษาได้โครงการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพระดับจังหวัดอำนาจเจริญ (ค่ายยุวเกษตรปราดเปรื่อง)   

งานส่งเสริมด้านการศึกษา ได้แก่ โครงการการจัดการการศึกษาเพื่ออาชีพระดับจังหวัดอำนาจเจริญ (ค่ายยุวเกษตรปราดเปรื่อง)ระหว่างวันที่ 19-21 พ.ย. 2559


รับเรื่องร้องทุกข์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร รับยื่นชำระภาษีข่าวประกวดราคา
แหล่งท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ชุมชน แผนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานประจำปีรายงานแผน/โครงการ รายงานการประชุมสภารายงานประชุมประจำดือน ข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่าย

Adสถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์ : 3
วันนี้ : 56
เมื่อวานนี้ : 73
เฉลี่ยรายสัปดาห์ : 193
เฉลี่ยรายเดือน : 1335
เฉลี่ยรายปี : 1335
ทั้งหมด : 2909