Image

กิจกรรม

ย้อนกลับ

ท่องเที่ยวจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมสวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่

วันที่ 31 ธ.ค.60 นายศักดิ์ชัย ตั้งตระกูลวงศ์ นายก อบจ.อำนาจเจริญ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานส่งเสริมท่องเที่ยวจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ “รับพลังตะวันใหม่ก่อนใครที่อำนาจเจริญ” โดยมีนายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ ณ วนอุทยานภูสิงห์-ภูผาผึ้ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

รับเรื่องร้องทุกข์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร รับยื่นชำระภาษีข่าวประกวดราคา
แหล่งท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ชุมชน แผนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานประจำปีรายงานแผน/โครงการ รายงานการประชุมสภารายงานประชุมประจำดือน ข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายคำสั่งหนังสือสั่งการ