Image

กิจกรรม

ย้อนกลับ

อบจ.อำนาจเจริญ ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และร่วมพิธีส่งมอบถนน

วันที่ (1 ม.ค.61) นายศักดิ์ชัย ตั้งตระกูลวงศ์ นายก อบจ.อำนาจเจริญ ร่วมต้อนรับนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยคณะ ที่ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดถนนทางหลวงชนบท หมายเลข อจ.3022 แยก ทล.212-บ้านพุทธอุทยาน อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

.................................................................
“ยึดมั่นธรรมาภิบาล - บริการเพื่อประชาชน” 
============================
งานประชาสัมพันธ์ อบจ.อำนาจเจริญ
ข่าว : ภัทรวิทย์ บุญหนุน 
ภาพ : เสกสรรค์ ระภาเพศ

รับเรื่องร้องทุกข์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร รับยื่นชำระภาษีข่าวประกวดราคา
แหล่งท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ชุมชน แผนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานประจำปีรายงานแผน/โครงการ รายงานการประชุมสภารายงานประชุมประจำดือน ข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายคำสั่งหนังสือสั่งการ