Image

กิจกรรม

ย้อนกลับ

อบจ.อำนาจเจริญ ร่วมประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการสมาชิกนิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 3 ม.ค.61 เวลา 15.30 น. ที่ห้องประชุมฝ้ายขิดคำพระ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายวิทยา รุ่งโรจน์นิมิตชัย ร่วมประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการสมาชิกนิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 2/2561 โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กำหนดจัดโครงการสมาชิกนิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ จังหวัดอำนาจเจริญ ในระหว่างวันที่ 13 - 14 มกราคม 2561 ที่หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ

ขอบคุณภาพ/ข่าว: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

 


รับเรื่องร้องทุกข์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร รับยื่นชำระภาษีข่าวประกวดราคา
แหล่งท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ชุมชน แผนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานประจำปีรายงานแผน/โครงการ รายงานการประชุมสภารายงานประชุมประจำดือน ข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายคำสั่งหนังสือสั่งการ