Image

กิจกรรม

ย้อนกลับ

อบจ.อำนาจเจริญ ร่วมสนับสนุนการจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ และของดีด้านวัฒนธรรมอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ประจำปี 2561

วันที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 10.30 น. ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ นายศักดิ์ชัย ตั้งตระกูลวงศ์ นายก อบจ.อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายวิทยา รุ่งโรจน์นิมิตชัย รองนายก อบจ.อำนาจเจริญ ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ และของดีด้านวัฒนธรรมอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ประจำปี 2561 โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปกการ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้

พร้อมนี้ อบจ.อำนาจเจริญ ได้มอบเงินสนับสนุนการจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี 2561 จำนวน 160,000บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งจัดโดยอำเภอเมืองอำนาจเจริญ สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ชมรมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองอำนาจเจริญ และ อบจ.อำนาจเจริญ

.................................................................
“ยึดมั่นธรรมาภิบาล - บริการเพื่อประชาชน” 
============================
งานประชาสัมพันธ์ อบจ.อำนาจเจริญ
ข่าว : ภัทรวิทย์ บุญหนุน 
ภาพ : เสกสรรค์ ระภาเพศรับเรื่องร้องทุกข์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร รับยื่นชำระภาษีข่าวประกวดราคา
แหล่งท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ชุมชน แผนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานประจำปีรายงานแผน/โครงการ รายงานการประชุมสภารายงานประชุมประจำดือน ข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่าย

Adสถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์ : 2
วันนี้ : 12
เมื่อวานนี้ : 48
เฉลี่ยรายสัปดาห์ : 220
เฉลี่ยรายเดือน : 673
เฉลี่ยรายปี : 760
ทั้งหมด : 760