Image

กิจกรรม

ย้อนกลับ

เที่ยวงานและสืบสานประเพณีบุญข้าวจี่ อำเภอเสนางคนิคม ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ลานตลาดเทศบาลตำบลเสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ

ปรึกษา(พิเศษ)นายก อบจ.อจ. ,นางญาณีนาถ เข็มนาค ที่ปรึกษา(พิเศษ) นายก อบจ.อจ ,น.ส.ณิชชา พันธุ์วรรณ เลขานุการนายก อบจ.อจ. และ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ในสังกัด อบจ.อำนาจเจริญ ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีบุญข้าวจี่ อำเภอเสนางคนิคม ประจำปี 2561 โดยมีนายวิชยันต์ บูรณะกิจภิญโญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้

พร้อมนี้ อบจ.อำนาจเจริญ ได้ร่วมอุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอเสนางคนิคม ในการจัดงานประเพณีบุญข้าวจี่ จำนวน 200,000บาท และนางสุขสมรวย วันทนียกุล ที่ปรึกษา(พิเศษ) นายก อบจ.อจ. ร่วมสนับสนุนเงิน 50,000บาท ,นางญาณีนาถ เข็มนาค ที่ปรึกษา(พิเศษ) นายก อบจ.อจ. ร่วมสนับสนุนการจัดการแข่งขันมวย 5,000บาท การแข่งขันเซปักตระกร้อ 2,000บาท ซึ่งงานสืบสานประเพณีบุญข้าวจี่ อำเภอเสนางคนิคม ประจำปี 2561 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลเสนางคนิคม ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ

.................................................................
“ยึกมั่นธรรมาภิบาล - บริการเพื่อประชาชน” 
============================
งานประชาสัมพันธ์ อบจ.อำนาจเจริญ
ข่าว : ภัทรวิทย์ บุญหนุน 
ภาพ : เสกสรรค์ ระภาเพศ
รับเรื่องร้องทุกข์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร รับยื่นชำระภาษีข่าวประกวดราคา
แหล่งท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ชุมชน แผนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานประจำปีรายงานแผน/โครงการ รายงานการประชุมสภารายงานประชุมประจำดือน ข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่าย

Adสถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์ : 2
วันนี้ : 39
เมื่อวานนี้ : 99
เฉลี่ยรายสัปดาห์ : 207
เฉลี่ยรายเดือน : 1272
เฉลี่ยรายปี : 2356
ทั้งหมด : 2356