Image

กิจกรรม

ย้อนกลับ

6 ก.ค.61 อบจ.อจ. 

            ฝ่ายบริหารงานบุคล สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมส่งเสริมประสิทธิภาพบุคลากรด้านการบริหารงานบุคคล ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของ อบจ.อจ. ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมี นายสมหมาย กอดแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนจังอำนาจเจริญ ปฏิบัติหน้าที่นายกองการบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม ณ ห้องประชุม 180 ที่นั่งชั้น 2 อาคารดลเมธา 
รับเรื่องร้องทุกข์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร รับยื่นชำระภาษีข่าวประกวดราคา
แหล่งท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ชุมชน แผนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานประจำปีรายงานแผน/โครงการ รายงานการประชุมสภารายงานประชุมประจำดือน ข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่าย

Adสถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์ : 1
วันนี้ : 44
เมื่อวานนี้ : 53
เฉลี่ยรายสัปดาห์ : 167
เฉลี่ยรายเดือน : 999
เฉลี่ยรายปี : 1938
ทั้งหมด : 1938