Image

กิจกรรม

ย้อนกลับ

โครงการไหว้พระใหญ่ ปั่นจักรยานเพื่องสุขภาพ ทุกวันพุธที่ 2 และสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน เวลา 16.00 น. เริ่มต้นวันที่ 9 ม.ค. 62 ณ พระมงคลมิ่งเมือง จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับ จังหวัดอำนาจเจริญ สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ และชมรมปั่นจักรยาน


รับเรื่องร้องทุกข์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร รับยื่นชำระภาษีข่าวประกวดราคา
แหล่งท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ชุมชน แผนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานประจำปีรายงานแผน/โครงการ รายงานการประชุมสภารายงานประชุมประจำดือน ข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่าย

Adสถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์ : 1
วันนี้ : 91
เมื่อวานนี้ : 119
เฉลี่ยรายสัปดาห์ : 91
เฉลี่ยรายเดือน : 1625
เฉลี่ยรายปี : 1625
ทั้งหมด : 1625