Image

กิจกรรม

ย้อนกลับ

อบจ.อำนาจเจริญ จัดโครงการปลูกฝังอุดมการณ์แห่งการเรียนรู้รักสามัคคี

อบจ.อำนาจเจริญ บูรณาร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ จัดโครงการปลูกฝังอุดมการณ์แห่งการเรียนรู้รักสามัคคี และโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชน กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนอำเภอลืออำนาจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคี สร้างความสันติสุขและความสงบเรียบร้อยให้เกิดขึ้นกับชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กและเยาวชน ตลอดจนสังคมโดยรวม และเป็นการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย สภาเด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน ๘๐ คน จัดฝึกอบรมแบบเข้าค่าย ใช้ระยะเวลา ๒ วัน วิทยากรผู้ให้ความรู้และวิทยากรกระบวนการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคณะเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรลืออำนาจ เจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ และทีมพี่เลี้ยงจากสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอำนาจเจริญ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2562 ณ วัดบ้านยางช้า อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ

#งานประชาสัมพันธ์ 
#องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญรับเรื่องร้องทุกข์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร รับยื่นชำระภาษีข่าวประกวดราคา
แหล่งท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ชุมชน แผนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานประจำปีรายงานแผน/โครงการ รายงานการประชุมสภารายงานประชุมประจำดือน ข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่าย

Adสถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์ : 2
วันนี้ : 70
เมื่อวานนี้ : 34
เฉลี่ยรายสัปดาห์ : 104
เฉลี่ยรายเดือน : 104
เฉลี่ยรายปี : 104
ทั้งหมด : 104