Image

กิจกรรม

ย้อนกลับ

วันที่ 2 กรกฎาคม 62 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

ออกให้บริการประชาชนร่วมกับจังหวัดอำนาจเจริญ  ตามโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอำนาจเจริญ และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่  พอ.สว. ณ โรงเรียนบ้านน้ำท่วม หมู่ที่ 4,5,12,13 ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญได้ออกให้บริการประชาชน ดังนี้

 

  1. ประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรม ความเคลื่อนไหวการปฏิบัติงานของ อบจ.อำนาจเจริญ
  2. ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังโรคตามฤดูกาล เช่น โรคไข้เลือดออก
  3. การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์
  4. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการนวดแผนไทย
  5. เปิดตู้รับฟังความคิดเห็นของประชาขน
  6. ส่งเสริมอาชีพ การทำถุงหอมการบูร , ถุงผ้าเอนกประสงค์ , การทำลูกประคบ
  7. การส่งเสริมให้ประชาชนบริโภคเกลือเสริมไอโอดีน

 

- นายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ   ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการบำบัดทุกข์   บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอำนาจเจริญ และเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. 

- โดยมีผู้เข้ารับบริการครั้งนี้จำนวน 167 คน

- เจ้าหน้าที่ผู้ออกให้บริการ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

                                                                                                   รับเรื่องร้องทุกข์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร รับยื่นชำระภาษีข่าวประกวดราคา
แหล่งท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ชุมชน แผนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานประจำปีรายงานแผน/โครงการ รายงานการประชุมสภารายงานประชุมประจำดือน ข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่าย

Adสถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์ : 1
วันนี้ : 85
เมื่อวานนี้ : 119
เฉลี่ยรายสัปดาห์ : 85
เฉลี่ยรายเดือน : 1619
เฉลี่ยรายปี : 1619
ทั้งหมด : 1619