Image

กิจกรรม

ย้อนกลับ

อบจ.อำนาจเจริญเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้ประชาชน"ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยออกหน่วยเคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัดอำนาจเจริญ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ วัดสายนาดง หมู่ที่ 6 ตำบลโคกก่ง อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ โดยนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม


รับเรื่องร้องทุกข์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร รับยื่นชำระภาษีข่าวประกวดราคา
แหล่งท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ชุมชน แผนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานประจำปีรายงานแผน/โครงการ รายงานการประชุมสภารายงานประชุมประจำดือน ข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่าย

Adสถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์ : 2
วันนี้ : 38
เมื่อวานนี้ : 137
เฉลี่ยรายสัปดาห์ : 453
เฉลี่ยรายเดือน : 885
เฉลี่ยรายปี : 885
ทั้งหมด : 885