Image

กิจกรรม

ย้อนกลับ

อบจ.อำนาจเจริญ ร่วมพิธีส่งมอบพื้นที่ถมสระโรงพยาบาลอำนาจเจริญ

31 พ.ค.61 เวลา 09.30 น. นายสมหมาย กอดแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นางบรรจง แสนทวีสุข รองปลัด อบจ.อำนาจเจริญ เข้าร่วมพิธีส่งมอบพื้นที่ถมสระโรงพยาบาลอำนาจเจริญ เพื่อเตรียมการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกและเป็นพื้นที่จอดรถชั่วคราว

พร้อมนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับโลห์เกียรติคุณเพื่อเป็นการขอบคุณในการให้สนับสนุนการถมสระโรงพยาบาลอำนาจเจริญ เพื่อเตรียมการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกและเป็นพื้นที่จอดรถชั่วคราว ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า โรงพยาบาลอำนาจเจริญ

#งานประชาสัมพันธ์ อบจ.อำนาจเจริญ


 


รับเรื่องร้องทุกข์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร รับยื่นชำระภาษีข่าวประกวดราคา
แหล่งท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ชุมชน แผนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานประจำปีรายงานแผน/โครงการ รายงานการประชุมสภารายงานประชุมประจำดือน ข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายคำสั่งหนังสือสั่งการ

Adสถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์ : 1
วันนี้ : 13
เมื่อวานนี้ : 23
เฉลี่ยรายสัปดาห์ : 264
เฉลี่ยรายเดือน : 776
เฉลี่ยรายปี : 1261
ทั้งหมด : 1261