Image

กิจกรรม

ย้อนกลับ

สภากาแฟเพื่อสร้างความคุ้นเคย ประจำเดือน มิถุนายน 2561 
7  มิถุนยน  2561 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณด้านในอาคารดลเมธา นายสมหมาย กอดแก้ว ปลัด อบจ.อจ.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.อจ. พร้อมข้าราชการ อบจ.อจ. เข้าร่วมสภากาแฟเพื่อสร้างความคุ้นเคย ประจำเดือนมิถุนายน 2561 จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังอำนาจเจริญโดย นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด  เป็นประธานฯ 
สำหรับกิจกรรมพบปะหัวหน้าส่วนราชการ เสวนา สามัคคี กาแฟยามเช้า เป็นกิจกรรมที่ผู้ว่าราชการอำนาจเจริญ ให้จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถาบันอุดมศึกษา ได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน ปรึกษาหารือ และประสานงานอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อกระชับความสัมพันธ์และสร้างความสนิทสนมระหว่างกัน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการทำงานร่วมกันที่จะขับเคลื่อนและพัฒนาจังหวัดอำนาจเจริญให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป

รับเรื่องร้องทุกข์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร รับยื่นชำระภาษีข่าวประกวดราคา
แหล่งท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ชุมชน แผนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานประจำปีรายงานแผน/โครงการ รายงานการประชุมสภารายงานประชุมประจำดือน ข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่าย

Adสถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์ : 2
วันนี้ : 37
เมื่อวานนี้ : 101
เฉลี่ยรายสัปดาห์ : 165
เฉลี่ยรายเดือน : 503
เฉลี่ยรายปี : 503
ทั้งหมด : 503