Image

กิจกรรม

ย้อนกลับ

อบจ.อำนาจเจริญ เปิดศูนย์รับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ที่แขวงอัตตะปือ สปป.ลาว

รับบริจาคข้าวสารอาหารแห้ง ยาสามัญประจำบ้าน สิ่งของอุปโภค-บริโภค

สามารถบริจาคได้ที่ 
1. ศูนย์ประสานงานบรรเทาสาธารณภัยฯ (อบจ.หลังเก่า หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ) โทรศัพท์ 045-511207

2.ศูนย์กู้ชีพ อบจ.อำนาจเจริญ หอนาฬิกาอำนาจเจริญ

ผู้ประสานงาน จ.อ.ธีรศักดิ์ น้อยหอม จพง.ธุรการชำนาญงาน โทรศัพท์มือถือ 0918343619 สำนักงาน 045-511207

#งานประชาสัมพันธ์ อบจ.อำนาจเจริญ

รับเรื่องร้องทุกข์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร รับยื่นชำระภาษีข่าวประกวดราคา
แหล่งท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ชุมชน แผนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานประจำปีรายงานแผน/โครงการ รายงานการประชุมสภารายงานประชุมประจำดือน ข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายคำสั่งหนังสือสั่งการ