Image

แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน

ย้อนกลับ

ข้อมูลผู้ร้องเรียน

ชื่อ - นามสกุล : คำนำหน้า

ชื่อ
นามสกุล

 
ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์ :  

ข้อมูลร้องเรียน

ผู้ถูกร้องเรียน:
(ชื่อ-นามสกุล / องค์กร)
 
รายละเอียด:  
เอกสารประกอบ:


ไฟล์เอกสารประกอบสามารถแนบได้ขนาดไม่เกิน 4 MB

 
   

รับเรื่องร้องทุกข์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร รับยื่นชำระภาษีข่าวประกวดราคา
แหล่งท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ชุมชน แผนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานประจำปีรายงานแผน/โครงการ รายงานการประชุมสภารายงานประชุมประจำดือน ข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่าย

Adสถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์ : 1
วันนี้ : 44
เมื่อวานนี้ : 53
เฉลี่ยรายสัปดาห์ : 167
เฉลี่ยรายเดือน : 999
เฉลี่ยรายปี : 1938
ทั้งหมด : 1938